SCB:s investeringsenkät bland företagen visar en nedgång med 2,5 miljarder kronor, motsvarande 3 procent, i första kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol.

ANNONS

Variationen mellan olika branscher var stor.

Fastighetsbranschen minskade sina investeringar med 11 procent till 32,9 miljarder medan branschen företagstjänster ökade sina investeringar med 16 procent till 4,3 miljarder kronor, skriver SCB.

Branschgrupp Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 1 2020 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 1 2019 Procentuell förändring mellan kvartal 1 2020 och kvartal 1 2019
Industri 14 950 14 487 3%
Energi, vatten och avlopp 10 038 8 755 15%
Byggverksamhet 1 789 1 977 ‑10%
Handel 4 667 5 422 ‑14%
Transport och magasinering 4 510 4 097 10%
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV 3 563 3 895 ‑9%
Banker och försäkringsbolag 954 886 8%
Fastighetsbolag 32 869 36 865 ‑11%
Företagstjänster 4 316 3 729 16%
Totalt 77 856 80 329 ‑3%

 

ANNONS
ANNONS