Under årets andra kvartal har antalet hotfulla situationer hos svenska handlare ökat med över 100 procent. Detta enligt Svensk handel, vars ”säkerhetsindex” är på den högsta nivån sedan 2008. 

ANNONS

31 procent av handlarna uppger att de utsatts för en hotfull situation under senaste månaden. Det är mer än dubbelt så mycket än under årets första kvartal, då siffran låg på 15 procent. Undersökningen är baserad på svar från 775 butiker under juni månad. Svensk Handel publicerar resultaten i ett pressmeddelande.

”Coronapandemin har inte bara påverkat människors beteende, utan också den typ av brottslighet som drabbar samhället. Den minskade rörligheten stressar även de kriminella som i många fall tvingats se sina intäktsströmmar stramas åt. Det har drabbat handeln på ett oroväckande sätt”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Nästan hälften utsatta för stöld på veckolig basis

Enligt Trygghetsbarometern för det andra kvartalet ökar butiksstölderna och den senaste veckan var fyra av tio (41 procent) av butikerna utsatta för en stöld, en ökning med tio procentenheter. En ljusglimt i de mörka siffrorna är att fler butiker anger att de anmäler stölderna.

”Vi har länge brottats med problemet att många butiksägare tappat både hopp och ork att anmäla butiksstölder eftersom det upplevs lönlöst. Det gör att mörkertalet är stort och att Polisens statistik enbart visar toppen på ett isberg. Förhoppningsvis är det ett trendbrott vi ser nu”, säger Per Geijer.

Säkerhetsindex på högsta uppmätta nivå

Svensk Handels Säkerhetsindex, som sammanfattar butikernas brottsutsatthet, ökar med 16 procentenheter från förra mätningen, till 55 procent.

Det är 14 procentenheter högre än motsvarande period förra året och den högsta siffra som uppmäts sedan mätningens start år 2018. Ett index på 55 procent innebär att mer än varannan handlare varit utsatt för brott den senaste tiden.

ANNONS
ANNONS

”Många handelsföretag vittnar om ett uppskruvat tonläge där besökare är hotfulla och våldsamma. Politiska insatser för att stötta företagen i kampen mot kriminaliteten kan inte ta paus på grund av coronapandemin. Det planerade tillträdesförbudet till butik behöver klubbas igenom snarast möjligt”, säger Per Geijer.

Andelen handlare som utsatts för bedrägerier ökar från förra mätningen. Nära tre av tio (28  procent) handlare anger att de råkat ut för bedrägeri den senaste månaden, bland annat har förekomsten av falska 500-lappar ökat.