En undersökning från fintechbolaget Capcito visar att 48 procent av svenska små och medelstora företag har investerat i digitalisering som en direkt följd av krisen. Fyra av tio företag ser bestående effekt med ett varaktigt digitaliseringsfokus.

ANNONS

De vanligaste satsningarna är inom marknadsföring och kommunikation, distansarbete och försäljning via digitala kanaler.

Enkäten genomfördes via e-post genom tjänsten SurveyMonkey mellan 25 och 27 augusti, och inkluderade 506 små- och medelstora företag med upp emot 100 anställda. Bolagen omsatte i fjol 1-100+ miljoner kronor. Respondenterna var ägare, vd eller annan chef.

ANNONS
ANNONS