Dagens PS

Good news: Färre företag vittnar om omsättningsras

Konjunkturinstitutets extra mätning bland företagen visar att det överlag är små förändringar jämfört med undersökningen för två veckor sedan. En tydlig skillnad är dock att färre företag verksamma inom tillverkningsindustrin svarar att omsättningstappet är stort. (Foto: TT)
Konjunkturinstitutets extra mätning bland företagen visar att det överlag är små förändringar jämfört med undersökningen för två veckor sedan. En tydlig skillnad är dock att färre företag verksamma inom tillverkningsindustrin svarar att omsättningstappet är stort. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 16 juni 2020Publicerad: 16 juni 2020

Konjunkturinstitutets extra mätning bland företagen visar att det överlag är små förändringar jämfört med undersökningen för två veckor sedan. En tydlig skillnad är dock att färre företag verksamma inom tillverkningsindustrin svarar att omsättningstappet är stort.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn är de två sektorer i näringslivet som upplevt det största omsättningstappet under våren. Andelen företag verksamma i dessa sektorer som svarat att de har haft ett omsättningstapp de senaste två veckorna jämfört med normalt är i stort sett oförändrat.

I båda sektorerna är det drygt 70 procent av företagen som rapporterar om ett omsättningstapp vilket i princip är oförändrat jämfört med svaren för två veckor sedan.

Från 13 till 5 procent – en positiv signal

Inom tillverkningsindustrin är det däremot nu färre företag som svarar att tappet i omsättning är större än 50 procent. Nu är det fem procent av företagen som uppger det, för två veckor sedan var motsvarande siffra 13 procent.

Det är framför allt företag verksamma inom investeringsvaruindustrin som rapporterar att omsättningen är högre jämfört med tidigare.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger nu fler företag än tidigare att de tappat i omsättning. Det är nu 64 procent av företagen som uppger det jämfört med knappt hälften för två veckor sedan.

Även inom handel är det en ökning av företag som upplever ett tapp i omsättning, dock inte en lika stor ökning som inom bygg- och anläggningsverksamhet. 60 procent av företagen inom handel rapporterar nu att de har minskad omsättning.

Inom samtliga sektorer har risken för att verksamheten ska behöva avvecklas antingen minskat något eller förblivit oförändrad de senaste två veckorna.

ANNONS

Risken för avveckling är fortsatt högst inom tjänstesektorn där nästan 40 procent av företagen svarar att det finns en risk, risken är lägst inom tillverkningsindustrin där 20 procent av företagen uppger att det finns en risk för avveckling, skriver Konjunkturinstitutet.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
Hej egenföretagare! Ekonomisk trygghet även för dig.

Vet du om att du som egenföretagare får värdefull rabatt på försäkringar och avtal som medlem i Unionen? Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS