En person med en telefontjänst för Polismyndigheten sades upp på grund av bristande språkfärdigheter. Personen åberopade diskrimineringslagstiftningen i och med att denne hade dyslexi. Polismyndigheten får nu rätt i frågan. 

ANNONS

Tjänsten gick ut på att ta emot brottsanmälningar och föra anteckningar, skriver Allt Om Juridik. Polismyndigheten avslutade personens provanställning med motiveringen att denne inte mötte deras språkkrav.

Personens fackförbund hävdar att språkkraven var oskäligt långtgående och omotiverade. Bland annat stipulerades att en anställd i tjänsten skulle ha  ”så pass goda språkkunskaper att kommunikationen kan ske friktionsfritt” och ”uttrycka sig på ett juridiskt hållbart sätt”.

Arbetsdomstolen, som hanterade fallet, anser att uppsägningen var giltig då tillräckliga språkkunskaper är nödvändiga för att utredare på Polismyndigheten ska kunna dra nytta av anteckningarna.

ANNONS
ANNONS

Polismyndigheten dömdes dock för ”diskriminering genom bristande tillgänglighet”. Detta för att de inte presenterade den anställde med alternativ för att underlätta svårigheterna handikappet bidrog till. Påföljden blev böter på 75.000 kronor till den uppsagda personen.