Omkring 1200 företag kommer tvingas till återkrav och betala tillbaka 97 Mkr av omställningsstöd. Bakom kravet ligger en lagändring som tillämpas retroaktivt.

ANNONS

Efter pandemin kan många krisande företag få en chock på posten.

Det beror på att det inte bara är företegens hyresrabatt som ska räknas av från omställningsstödet, utan även stödet till fastighetsvärdarnas hyresbortfall ska räknas med i beräkningen av stödsumman, skriver Di.

Tvingas till återkrav

Resultatet är att 1 200 företag som beviljades stöd i början av året nu kommer behöva betala tillbaka 97 Mkr, där över hälften är hotell och restauranger som blir återbetalningsskyldiga på runt 71 miljoner kronor, enligt Visita.

”Detta kommer som en väldig chock för de flesta. Särskilt för de företag som måste betala tillbaka hela stödsumman. Vilka pengar ska de betala tillbaka med?”, säger Thomas Jakobsson, Visitas chefsekonom.

Han förstår heller inte ”logiken i det här eftersom det redan är omöjligt att både få hyresrabatt och omställningsstöd som täcker hyreskostnader.”

Svår sits

Problemet blir enligt Thomas Jakobsson att ändringen tillämpas retroaktivt där företagen hamnar i en svår sits som de inte kände till när de ansökte om stödet.

”Omställningsstödet är en akut krisåtgärd för företag som inte kan täcka sina fasta kostnader”, säger han och klargör:

ANNONS
ANNONS

”Stödpengarna är redan använda, de flesta har inget överskott att betala återkraven med.”

Läs även: Sena stödpengar blir riksdagsdebatt? [Dagens PS]