Det skriver Riksbanken som intervjuat svenska storföretag i början av juni.

ANNONS

Det finns signaler om att läget förbättrats i flera branscher, men fortfarande är det långtifrån normalt i exempelvis besöksnäringen, konstaterar Riksbanken.

”En majoritet av företagen tror att de negativa effekterna på efterfrågan av pandemin kommer att bli långvariga. De flesta tror att det tar nio månader eller längre innan det ekonomiska läget kommer blir mer normalt igen och företag i en del branscher menar att de negativa effekterna kan komma att dröja kvar ett par år”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande där man också menar att det ekonomiska situationen stabiliserats under maj och juni.

Det här gör, enligt Riksbanken, att en del storföretag nu ”känner hopp” (citat från senaste företagsenkäten).

Riksbanken gör återkommande telefonintervjuer med svenska storföretag med anledning av pandemin.

ANNONS
ANNONS

Den nu aktuella undersökningen genomfördes under perioden 5-9 juni då cirka 60 industri-, bygg-, handels- och tjänsteföretag samt några branschorganisationer telefonintervjuades.