Om du som företagare blir kär och vill gifta dig kan det vara bra att ha koll på vad som händer med ditt företag vid en eventuell skilsmässa.

ANNONS

Det kan vara bra att som egenföretagare ha koll på hur företaget påverkas om du gifter dig, eller snarare, vad som händer om du skiljer dig.

Så klart tänker du inte på äganderätt, ekonomi och skilsmässa när du är nykär och går i giftasplaner, men det är viktigt att göra det eftersom giftermål påverkar ditt företag juridiskt och det kan få flera konsekvenser.

Allt blir giftorättsgods

När du gifter dig blir allt du och din tilltänkta äger giftorättsgods, värdet av er egendom delas då på hälften vid en eventuell skilsmässa, även värdet på ditt företag. Medan ni är gifta äger ni era egna tillgångar och skulder, men vid en skilsmässa delas värdet av allt lika mellan er, om ni inte har avtalat någonting annat.

Att du startade ditt företag innan du gifte dig spelar ingen roll, värdet av all egendom som inte har angivits som enskild egendom i ett äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente delas lika vid en skilsmässa.

Företagets värde delas på hälften

Om din partner, efter en eventuell skilsmässa vill bli utköpt från ditt företag måste du således betala hälften av ditt företags värde. Om företaget har värdefulla tillgångar och, eller, många anställda blir värderingen komplicerad. Om du inte har möjlighet att köpa ut din ex-make eller-maka blir hen delägare i företaget.

Det här kan undvikas med ett äktenskapsförord i vilket ni anger att företaget inte ska ingå i giftorättsgodset om ni skiljer er. Då blir företaget din enskilda egendom och du får behålla det i sin helhet om ni skulle skilja er.

Skriva in i kompanjon- eller aktieägaravtal

När ett företag har flera delägare, kan ni i kompanjonavtalet, eller i aktieägaravtalet, skriva in att alla delägare ska ha ett äktenskapsförord som stipulerar att era respektive andelar i företaget är er enskilda egendom.

ANNONS
ANNONS

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara undertecknat av båda parter och registrerat hos Skatteverket. Att ta upp diskussionen om äktenskapsförord kan kännas svårt och obekvämt och uppfattas som tvivel av den andra parten, men det ska i stället ses som en försäkran om att minimera risken för konflikter i framtiden, skriver Realtid.

Läs mer: Affärsjuristen: Då ska du välja konkurs framför rekonstruktion