Energiskatten bör avskaffas helt på egenkonsumerad solenergi och andra förnyelsebara energikällor, skriver FastighetsägarnaFastighetsägarna menar att det skulle leda till ökade investeringar i solenergianläggningar och därmed minskad klimatpåverkan.

ANNONS

I ett remissvar till Energimarknadsinspektionens förslag till genomförande av EU-lagstiftning inom elmarknader kräver fastighetsägarna att energiskatten avskaffas för egenproducerad egenanvänd energi.

EU:s mål är att öka användningen av förnyelsebar energi som vindkraft och solenergi. Därför bör Sverige avskaffa energiskatten för egenkonsumerad solenergi när de nya EU-direktiven ska genomföras anser Fastighetsägarna.

–Energiskatten på förnybar energi som man producerar och använder själv i sin verksamhet bör avskaffas helt för att öka investeringsviljan i fler solcellsanläggningar och minska klimatpåverkan från energianvändningen, säger Rikard Silverfur, utvecklings- och hållbarhetschef på Fastighetsägarna.

Egenanvänd förnybar solenergi beskattas idag om anläggningen överstiger 255 kW. Det gör att kapaciteten för solenergi inte utnyttjas fullt ut, då det innebär ökade kostnader och ökad administration.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fastighetsägarnas utspel: ”Solcellsboom kommer” [Dagens PS]