Revisions- och rådgivningsföretaget EY planerar att rekrytera 600 medarbetare i Sverige under nästa år. Det är i nivå med nyanställningssiffran för 2017.

ANNONS

”Vårt rekryteringsbehov påverkas av kundernas behov, vilka i sin tur påverkas av ökad digitalisering och olika samhällsförändringar. Inom revision sker stora förändringar på grund av automatiseringen och robotiseringen och även inom andra affärsområden ser vi framför oss stark tillväxt i takt med att vi fortsätter växa inom områden som strategi, operationella förbättringar och transaktioner. Digitaliseringen gör att kompetensbehovet breddas. Vi rekryterar allt mer ingenjörer, techfolk och systemvetare, även om ekonomerna fortfarande rekryteras i majoritet”, säger Agneta Strandberg som är HR-direktör på EY.

Under det senaste verksamhetsåret 2016/2017 hade EY i medeltal 2 460 heltidsanställda i Sverige och bolaget omsatte 3,9 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS