Enligt en enkät, där drygt sju av tio av respondenterna är kvinnor, är kvinnor bättre att leda på distans än vad män är.

ANNONS

Wes consulting och Rasmussen analys genomförde enkäten i november 2020 och den besvarades av 703 ledare varav 73 procent kvinnor och 27 procent män, skriver Dagens Nyheter.

”Microsoft har arbetat sedan 2012 med att man ska kunna jobba när och var man vill. Mitt mål är att ledarskapet och självledarskapet ska fungera på distans. Det har mycket att göra med kommunikation, typ sådana enkla saker som att det alltid ligger med länkar till digitala möten, utan att man behöver fråga efter det”, kommenterar Hélène Barnekow, vd för Microsoft i Sverige, undersökningen som tidningen hänvisar till.

Enligt rapporten dominerar män det fysiska rummet, alltså kontoret, möteslokalen och styrelserummet.

Resultatinriktat och synligare

”De här historierna man hör om när männen dominerar rummet och pratar över ens huvud är borta på ett digitalt möte. Ofta räcker man upp handen. Att mötena blir mer strukturerade, mer inkluderande och att ingen dominerar rummet kan vi ta med oss till det fysiska rummet”, säger Hélène Barnekow i DN-artikeln.

Enligt enkäten upplever kvinnor att deras arbete syns mer när jobbet utförs på distans, uppgifterna blir bland annat mer resultatinriktade, enligt många.

För chefer som tänker att de kan leva på gamla meriter lurar misslyckandet bakom hörnet, menar Microsofts Sverigechef.

ANNONS
ANNONS

”Det håller inte över huvud taget”, säger Hélène Barnekow till DN.

Tidningen Chef har listat nio punkter på vad som kännetecknar en bra chef.

Så här ser receptet ut i korthet, enligt Cissi Elwin på Chef:

1. En bra chef är en förebild

2. En bra chef vet skillnaden mellan att delegera och dumpa

3. En bra chef motiverar genom att skapa sammanhang och riktning

4. En bra chef förebygger konflikter

5. En bra chef kommunicerar tydligt och engagerande

ANNONS
ANNONS

6. En bra chef vågar fatta beslut men också ändra sig

7. En bra chef rekryterar medvetet och utvecklar högpresterande team

8. En bra chef leder sig själv

9. En bra chef når goda resultat