Antalet öppet arbetslösa i Sverige sjönk med 5 569 personer till 262 329 under förra veckan.

ANNONS

Det visar veckostatistik från Arbetsförmedlingen.

Antalet sökande i program med aktivitetsstöd steg till 195 620 från 193 383.

Antalet sökande som fick arbete under veckan var 8 697 personer, att jämföra med 9 243 veckan innan.

Nyinskrivna sökanden uppgick till 7 856 personer, att jämföra med 8 463 veckan innan.

Nyanmälda platser uppgick till 19 805 stycken, att jämföra med 17 984 veckan innan.

Under förra veckan varslades 2 269 personer om uppsägning. Under veckan innan låg varslen på 1 156 personer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt har nu 107 620 personer varslats sedan början av mars.

ANNONS
ANNONS

Arbetslöshetsnivån låg på 8,8 procent, att jämföra med 8,9 procent veckan innan.