Livsmedelsbolaget Kronfågel fälls för en reklamkampanj som lanserades i Stockholms tunnelbana. I reklamen påstods att ”Med kyckling grillar du /…/ för ett bättre klimat”. Reklamombudsmannen menar att det inte går att styrka att klimatet förbättras av att konsumenten grillar kycklingen.

ANNONS

Det var en privatperson som skickade in anmälan till reklamombudsmannen, skriver DN (obs. sida kräver inloggning). Texten på reklamaffischerna, som var tapetserade i Stockholms tunnelbana, löd ”Med kyckling grillar du för en bättre middag och ett bättre klimat”.

Privatpersonen menade att koldioxidutsläppen ökar vid grillning och att reklamen därför inte kan styrka sina påståenden. Reklamombudsmannen går på samma linje, och fäller reklamen för vilseledande miljöpåståenden.

Kronfågel menar att reklamkampanjen syftar till att göra folk mer klimatmedvetna, genom att uppmana dem att äta svensk kyckling. Vidare vill de ”bidra till en ökad förståelse kring hur våra matval påverkar miljön”, skriver de i kommentaren i anmälan.

ANNONS
ANNONS