Posterföretaget Desenios organiska försäljning faller och företagets framtid är oklar. Det framgår av Desenios rapport från tredje kvartalet. 

ANNONS

Desenios organiska försäljning fortsätter att falla, skriver Breakit. Onsdagsmorgonens rapport visade visserligen att omsättningen totalt sett ökade med 14,5 procent och uppgick till 240 miljoner kronor i det tredje kvartalet, men det berodde mest på att bolaget har gjort förvärv.

Posterbolaget, vars affärsidé är att sälja tavlor, posters och ramar online, gick mycket bra under pandemiåret 2020, men har nu drabbats hårdare än väntat av de släppta restriktionerna, antagligen på grund av ett minskat intresse för heminredning.

Desenios rörelseresultat uppgick till 17,4 miljoner kronor under det tredje kvartalet, ned från drygt 50 miljoner tredje kvartalet 2020.

Redan i somras började omsättningen att sjunka och bolaget sänkte tillväxtmålet för helåret från 35-40 procent till 15-25 procent. Försäljningen återhämtade sig en tid, men nu säljer bolaget återigen mindre, och rapporten för tredje kvartalet tar bolaget helt bort de finansiella målen.

Man skriver nu i kvartalsrapporten att bolaget kommer att vidta vissa åtgärder för att uppnå kostnadssynergier.

”Som en konsekvens av det svårförutsägbara kundbeteendet som präglat marknaden under hösten har Desenio Group beslutat att ta bort våra finansiella mål gällande helåret 2021, men vi är fast beslutna att leverera i linje med förväntningarna för det fjärde kvartalet 2021. Jag ser med tillförsikt fram emot 2022 och åren därefter. Våra finansiella mål på medellång och lång sikt förblir således intakta”, skriver Fredrik Palm.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Mats Qviberg skällde ut bolag – och nu har det vänt
”E-handeln med kläder kommer fördubblas”