Danske Bank visar i en ny analys att fastighetssektorn kan tjäna stora pengar inom ESG. Samtidigt riskerar de fastighetsbolag som inte följer trenden att stängas ute.

ANNONS

Trenden inom ESG-bolag är fortsatt stark.

Danske Bank har analyserat 18 fastighetsbolag utifrån ett ESG- perspektiv, bolag som drivs av tillväxt inom miljö, klimat och social hållbarhet.

Enligt Danske Banks kreditanalyschef Louis Landeman vill de flesta bolagen förbättra sig. Samtidigt som bolagen är bra på att rapportera energin som går åt i befintliga fastigheter, så ser det sämre ut för utsläppen vid till exempel nybyggnation och renoveringar.

Analysen är gjort på årsredovisningarna för 2019, där det enbart är Castellum och statliga Vasakronan som rapporterade både de direkta och indirekta utsläppen av växthusgaser.

”Det som är den svåra omställningen är att börja anamma livscykelperspektivet för en fastighet där även byggprocessen är med”, säger Louis Landeman till Di.

Pengar att tjäna

Den som hänger med i trenderna på hållbarhetsområdet kan göra bra affärer framöver.

”Har du fastigheter som uppfattas som gröna så får du ett högre värde på dem, så det finns pengar att tjäna för den som är duktig på detta,” klargör Louis Landeman.

De bolag som är trovärdiga inom området kan få högre värdering och lägre kreditrisk menar han, där ESG-trenden snabbt sprider sig inom fastighetssektorn .

”Många bolag väljer att göra gröna obligationer som är riktade till miljöcertifierade fastigheter. De emissionerna mottas ofta med ett större intresse, så du kan redan i dag låna billigare”, säger Louis Landeman.

ANNONS
ANNONS

Riskerar att stängas ute

De bolag som inte följer trenden riskerar samtidigt att stängas ute.

”Om man har tillgångar som exempelvis är exponerade mot klimatförändringar så kan du få ett lägre pris på din aktie, och i ett värsta scenario så kan dina fastigheter vara belägna på en plats där de inte går att försäkra vilket gör att objekten blir mindre värda.”

Läs mer: Al Gore: ”Greenwashing ett växande hot”