Mer än vart fjärde företag har fått återkrav på coronastöd. Samtidigt gör Tillväxtverket många brottsanmälningar.

ANNONS

Ifjol betalades runt 32 miljarder kronor ut och hittills i år är siffran över 4 miljarder som har betalats ut i stöd till företag som har permitterat personal.

Det gör korttidsarbete till det största stödet under krisen.

Det handlar om runt 96 000 utbetalningar till nästan lika många bolag.

Fjärdedel återkrav

Samtidigt får nu runt en fjärdedel återkrav på sammanlagt omkring 2,3 miljarder kronor.

”Det är inte en hög siffra i sig eftersom det ofta hand­lar om uppskattningar som senare nettojusterats. Alltså att ett företag exempelvis räk­nat att de kommer att permit­tera 30 anställa, ansökt för det och sedan redogjort att det bara blev 25”, säger Laura Brandell Tham, enhetschef på Tillväxtverket, till Di.

ANNONS
ANNONS

Ofta handlar återkraven, efter nettojusteringar, om att företagen har genomfört aktieutdelningar.

Eftersom pandemin slog till snabbt ifjol är det enligt Laura Brandell Tham inte ”säkert att företagen läste allt i regelverket innan de skickade in sin ansökan”.

Raka från början

Men enligt henne har Tillväxtverket haft raka riktlinjer från början.

”Vi har varit tydliga med att man ska ha allvarliga eko­nomiska svårigheter för att få sin ansökan beviljad och att man då inte kan göra aktie­utdelningar under den tid man får stödet”, säger hon.

Tillväxtverket vet inte hur mycket som rör sig om fusk och misstag i ansökningarna men myndigheten har fått in 2 000 tips från allmänheten om bedrägeriför­sök från arbetsgivare.

”Vi har gjort 170 brotts­anmälningar där vi sett att det finns fusk i botten eller någon tydlig form av bedrä­geri.”

ANNONS
ANNONS

I höst blir samtliga beslut om korttidsstöd offent­liga.

Läs mer: Stöd räddade företagen – gjorde positiva resultat