Ett brett näringsliv i södra och mellersta Sverige har klarat sig bra genom pandemin. Det gör regionerna mindre beroende av konjunkturen.

ANNONS

I Skåne har lantbruk- och livsmedelssektorerna varit särkilt viktiga under fjolåret – och även gynnats sedan människor i större utsträckning valt svenskt kött.

De höga spannmålspriserna har också varit positiva för lantbrukarna, och Skåne har som storstadsregion kommit ur starkare än både Stockholm och Västra Götaland.

”Jämför man omsättningen i hela näringslivet så var tillbakagången under pandemin större i de andra storstadsregionerna”, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne, till Di.

Medelstora företag

Kalmar län och Kronobergs län i den sydöstra delen av landet har också klarat sig bra genom fjolåret. Här finns många små och medelstora bolag inom tillverkningsindustrin.

”Det har ju gått otroligt bra för tillverkningsindustrin sedan förra hösten vilket är den absolut viktigaste orsaken till att de här regionerna klarat sig bra under pandemin”, säger Ulrica Bennesved, regionchef för Svenskt näringsliv i Kronoberg och Kalmar län.

Vill bo i mindre orter

Tidigare var det många som ville flytta in till städerna, men den trenden har förändrats sedan fjolåret när vi arbetade hemma i de mindre orterna.

Enligt Johan Wessman, vd för Öresundsinstitutet, så pågår ”en grön trend där fastighetspriserna i mindre skånska städer ökar snabbare än i de större städerna”.

Han tror det kan gynna regionen.

ANNONS
ANNONS

”Jag brukar säga att Skåne är flerkärnigt med många mindre tätorter. Med nya beteenden och en ny typ av arbetsmarknad kommer det här att vara en styrka.”

Läs mer: Stockholm draglok för tillväxten i Sverige