Arbetsförmedlingens bedömning för år 2020 och 2021 visar på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten.

ANNONS

Antalet inskrivna arbetslösa bedöms överstiga 600 000 i början av nästa år. Långtidsarbetslösheten väntas i sin tur öka till historiskt höga nivåer.

”Läget på den svenska arbetsmarknaden är allvarligt och krisen ser ut att bli mer långvarig än Arbetsförmedlingens tidigare bedömningar. Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad väntas arbetslösheten stiga fram till början av 2021 och där toppa på 11,4 procent för att därefter långsamt vända nedåt. Dock råder stor osäkerhet kring utvecklingen framöver på grund av den pågående krisen”, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Arbetslöshetsnivåer på 9,4 respektive 11,0 procent väntas i genomsnitt för 2020 och 2021.

ANNONS
ANNONS