Läget på arbetsmarknaden är fortsatt allvarligt och återhämtningen väntas bli mer utdragen än tidigare bedömningar, konstaterar Arbetsförmedlingen.

ANNONS

Arbetsförmedlingen med att arbetslösheten ökar under första halvåret 2021.

Dessutom är prognosen, som dock är osäker, att återhämtningen drar ut mer på tiden än tidigare beräkningar.

För 2020 beräknas antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen hamna på i genomsnitt 437 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent för helåret 2020.

År 2021 och 2022 beräknas arbetslösheten till 9,1 respektive 8,6 procent i genomsnitt, vilket är något lägre än tidigare bedömningar.

”Effekterna av pandemin kommer att påverka arbetsmarknaden i flera år. Både arbetsgivare och arbetssökande behöver ställa om och vara aktiva. Samtidigt ställer det stora krav på oss och våra samarbetsparter som kommunerna. Framför allt för att fler ska kunna delta i reguljära utbildningar”, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

ANNONS
ANNONS

Läs hela pressmeddelandet.

Läs även: Professor dömer ut arbetsmarknadspolitiken [Dagens PS] »