Enligt en rad analyser, som TN hänvisar till, leder skattesänkningar till tiotusentals nya jobb och i en ny rapport höjs varningsflagg för skattehöjningar.

ANNONS

I en ny rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering), som Tidningen Näringsliv även refererar till, varnas det för ökade marginalskatter och att även små höjningar av skatten leder till att svenskarna jobbar mindre.

Det drabbar per automatik även statskassan med minskade skatteintäkter.

”Den effektiva marginalskatten på arbete i Sverige är väldigt hög, 70-72 procent om även konsumtionsskatter och arbetsgivaravgifter räknas in”, säger Håkan Selin, docent i nationalekonomi och forskare vid IFAU, till TN.

I IFAU:s nya rapport granskas effekterna av det avtrappade jobbskatteavdraget 2016 och undersökningen visar att bara en liten höjning av skatten minskade arbetsinkomsterna radikalt för de som hade en månadsinkomst på över 50 000 kronor.

”Våra resultat tyder på att de högsta marginalskatterna idag ligger på en nivå där ytterligare höjningar riskerar att reducera, snarare än öka, skatteintäkterna”, varnar Håkan Selin som hoppas att rapporten blir en väckarklocka för politikerna när höjda marginalskatter på de högsta inkomsterna åter är på tapeten.

Ett högt skattetryck gör det mindre attraktivt att jobba. Och omvänt genererar sänkta skatter nya arbetstillfällen.

Det slår Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, fast och lutar sig mot flera analyser på området, skriver TN.

ANNONS
ANNONS

”Det kommer positiva effekter för jobben av att sänka den högsta marginalskatten”, säger han och konstaterar att debatten om svenska kapitalskatter är snedvriden.

Sanningen är, enligt honom, att Sveriges kapitalinkomstbeskattning är på en hög nivå i en internationell jämförelse.

Läs även: Carl Bennet: Så blir Sverige konkurrenskraftigt [Dagens PS]