Amazons intåg på den svenska e-handelsmarknaden kommer att få stora konsekvenser för svenska företag. Den bedömningen gör Peter Dahl, managementkonsult och projektledare på Simon-Kucher, som primärt arbetar med konsumentvaru- och detaljhandelsklienter.

ANNONS

En direkt effekt är prispressen som man redan nu kan se hos flera svenska folkhemsföretag som Electrolux och Ifö. Därför är det kritiskt att svensk konsumentindustri skaffar sig en plan för hur man ska utnyttja den nya kanalen som är Amazon.se.

Amazons strategi är att gå in på marknad efter marknad, och med sin speciella affärsmodell både låta andra företag sälja varor på sin e-handelsplattform och själv konkurrera med sina kunder inom vissa segment. E-handelsjätten är i dag världens största e-handlare. På den gigantiska USA-marknaden, där bolaget började, har man nu cirka hälften av e-handelsmarknaden.

Ser redan effekter

”Vi kan redan dag ett se effekterna av Amazons prisstrategi där några stora svenska tillverkares produkter har olika pris beroende på om de säljs via Amazon eller deras andra kanaler, säger Peter Dahl, manager för B2C-teamet på Simon-Kucher”, och fortsätter:

”På sikt kan det få reella konsekvenser både för tillverkarna, men också för deras traditionella återförsäljare som lär börja kräva samma inköpspriser och villkor som Amazon fått”.

Peter Dahl har redan gjort en första genomgång av hur svenska företag som Ifö, Brio, OBH Nordica och Electrolux prissätts på Amazon. Preliminära resultat visar att prisskillnaden mellan egen kanal och Amazon varierar mellan oförändrade priser till så mycket som sänkta priser med 33 procent beroende på bransch och företag.

ANNONS
ANNONS

”Här ser man tydligt att olika företag har olika mognadsgrad i att hantera Amazon och liknande spelare”, konstaterar Peter Dahl.

Rekommendationer

De konkreta rekommendationer han ger svenska tillverkare är att överväga vilket sortiment man börjar sälja via Amazon, och att noggrant överväga vilka volymökningar som är troliga genom att sälja där.

Enligt Peter Dahl krävs det i snitt 2 procent mer volym för att motverka 1 procents prisnedgång. En studie som Simon-Kucher gjorde när Amazon lanserade i Nederländerna i mars 2020 visade att priserna i snitt pressades med 7 procent. Om samma sak händer i Sverige behöver alltså tillverkarnas volymer öka med minst 14 procent för att de inte ska förlora pengar.

Oerhört långsiktigt

Amazon jobbar oerhört långsiktigt och man har historiskt sett visat sig vara väldigt villiga att göra stora investeringar för att uppnå sina mål, förklara Peter Dahl och fortsätter:

”Man arbetar med att bygga en stark position utifrån att man samlar in data och sedan med hjälp av artificiell intelligens ska veta vilka varor man ska satsa på för att vinna marknadsandelar”.

ANNONS
ANNONS

Sammanfattningsvis lämnar Amazons intåg i Sverige få konsumentföretag opåverkade men Peter Dahl ser ändå med tillförsikt på framtiden.

”Att Amazon lanserar i Sverige slutade vara en nyhet för flera år sedan, majoriteten av våra nordiska klienter är väl förberedda och har planer för hur man ska hantera denna nya kanal”.

Läs mer: Amazon har nu öppnat sin svenska shoppingsajt [Dagens PS]