Lånetjänsten Qred genomför en riktad nyemission som innebär att bolaget fyller på med 40 miljoner kronor. Totalt handlar det om 400 000 stamaktier till en teckningskurs på 100 kronor per aktie. 

ANNONS

Nyemissionen är riktad till, och fulltecknad av, den nya investeraren International One Design Group AB.

Läs mer: Qred ökar resultatet under andra kvartalet [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS