”Lite tillspetsat kan man säga att koldioxid­avtrycket för en enda transaktion är lika stort som för en flygresa tvärs över Europa”, säger Erik Agrell, professor vid institutionen för elektroteknik på Chalmers, till Svenska Dagbladet.

ANNONS

Agrell har dividerat de totala utsläppen från bitcoin-nätverket under 2020 med antalet transaktioner under förra året.

I sin ekvation har han kommit fram till att en bitcointransaktion motsvarar drygt 300 kilo koldioxid i utsläpp, vilket i sin tur motsvarar utsläppen per person för en flygresa mellan Stockholm och Milano.

Bitcoin-utvinningen boven

Det är framför allt utvinningen av bitcoin som innebär att miljön och klimatet tar stryk.

För att utvinna bitcoin krävs stora datacenter som förbrukar mycket el.

Centre for Alternative Finance vid universitetet i Cambridge, CCAF, har enligt Svenska Dagbladet räknat ut att den årliga elförbrukningen för att utvinna bitcoin uppgår till knappt 130 terawattimmar.

Det är nästan lika mycket som de 134 terawattimmar el som hela Sverige konsumerade 2020, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Det är dessutom så, enligt CCAF, att bitcoinutvinningen sker i datacenter som drivs med el från fossila industrier, omkring två tredjedelar av datacentren som utvinner bitcoin uppges drivas av el från fossilproduktion och merparten av utvinningen står Kina för (65 procent).

Läs även: Hotet som kan knäcka bitcoin [DagensPS.se] »