Efter en kartläggning av marknaden varnar Finansinspektionen, FI, konsumenter för att investera i finansiella produkter som har kryptovalutor som underliggande tillgång.

ANNONS

FI har tidigare flaggat för att riskerna att handla i kryptotillgångar, exempelvis bitcoin.

Nu utökar FI varningen till att täcka en större mängd produkter och tillgångar, enligt ett inlägg på myndighetens hemsida.

I synnerhet lyfter FI att kryptotillgångar inte omfattas av samma konsumentskyddsregler som flera andra typer av finansiella produkter och risken att konsumenten förlorar pengar beskrivs som stor.

”Produkter som utgår från kryptotillgångar är olämpliga för de flesta konsumenter, om inte alla. Konsumentskyddet är otillräckligt och kryptotillgångar är svåra eller omöjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen och fortsätter:

”Därför vänder vi oss till alla konsumenter med en varning för riskerna kring dessa finansiella produkter.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Rapport: E-kronan kan inte ersätta kontanter [Dagens PS] >>