Det statligt knutna riskkapitalbolaget Saminvest satsar 150 miljoner kronor på affärsängelfonder med koppling till vissa inkubatorer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Investeringarna kopplas till de tre inkubatorerna Sting, Minc och Arctic Business Incubator. Saminvest kommer att investera tillsammans med affärsänglar i respektive lokal affärsängelfond, som i sin tur investerar i de startups som finns inom ramen för inkubatorernas program.

ANNONS
ANNONS

Som ett komplement till investeringar i inkubatornära affärsängelfonder lanserar Saminvest även ett initiativ där Saminvest kommer att matcha utvalda affärsänglars följdinvesteringar i inkubatorbolagen.

”Affärsänglarna spelar en nyckelroll i finansieringen av unga tillväxtbolag. Deras kapital och erfarenhet är ofta helt avgörande för att startups ska få möjligheten att utvecklas vidare. Det är därför mycket glädjande att vi idag kan lansera en satsning på matchning av affärsänglarnas investeringar motsvarande de initiativ som finns på många andra håll i världen”, säger Erik Wijnbladh, chef för Fondinvesteringar inom Saminvest i pressmeddelandet.