”Vad som behövs är inte bidrag, utan bättre villkor”, skriver två debattörer i SvD.

Statsminister Stefan Löfven får kritik mot sin politik med riktade bidrag för att stoppa butiksdöden i glesbygden.

Enligt Löfven har åtgärden varit framgångsrik, och det uttalandet upprör småföretagare i landet.

Nima Sanandaji, författare av rapporten Företagsamhet i glesbebodda kommuner, och Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas Riksförbund, skriver i en debattartikel i SvD Näringsliv att regeringens politik är fokuserad till storstadsregioner medan landsbygden töms på invånare och arbetstillfällen.

Skattetrycket som uppstår när bara äldre blir kvar i dessa kommuner gör situationen än mer problematisk då personer i arbetsför ålder väljer att bosatta sig och arbeta någon annanstans, enligt branschförespråkarna.

ANNONS
ANNONS

Debattörerna anser att lösningen är stimulanser för nyföretagande; det kan sänka arbetslösheten, enligt en studie av Småföretagarnas Riksförbund.

”Framförallt unga och utrikesfödda gynnas av de möjligheter som nya företag i glesbygd skapar”, framhåller Erik Sjölander och Nima Sanandaji i SvD och pekar på talande statistik på området.

Småföretagarnas Riksförbund föreslår tre åtgärder för att bryta den negativa spiralen: att ett lärlingssystem införs, att straffbeskattningen i glesbygden upphör och att nyindustrialisering uppmuntras.

”Ett reformprogram som påtagligt stärker företagandets villkor i glesbefolkade kommuner behövs. Dessa kommuner kan och behöver stå på egna ben, men näringspolitiken måste anpassas. Annars kommer Sverige gradvis uppleva att problemen i glesbefolkade kommuner växer sig större, med kostnader som vältrar över på resten av landet som följd”, slår debattörerna fast.