”Tyvärr talar mycket för att kommande kvartal kan bli ännu värre. Det kommer krävas stora ansträngningar från politik och näringsliv för att på sikt komma tillbaka till ett normalläge”, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Under det första kvartalet 2020 störtdök Stockholmsbarometern med 34 enheter, till 60,4 på en skala där 100 utgör det historiska medelvärdet.
Det är den i särklass största nedgången till den lägsta nivån som någonsin har uppmäts för Stockholmsbarometern, framgår det i ett pressmeddelande nu på måndagsmorgonen.

Den konfidensindikator som mäter näringslivets attityd backar med hela 36 enheter till 58,7 samtidigt som hushållens konfidensindikator backar drygt 20 enheter till mycket låga 75,5.

ANNONS
ANNONS

Bara livsmedel som går bra

Lägesbilden för olika näringslivsbranscher påvisar också en starkt negativ trend. Indikatorn för hotell- och restaurang fallet med hela 52 enheter samtidigt som även data (-45), specialiserad butikshandel (-32) och handel med motorfordon (-25) går svagt.

Den enda sektor som uppvisar en stigande formkurva är livsmedelshandel (+13).

”Vi räknar med att även kvartal två blir riktigt svagt och därför är det viktigt att höja blicken och redan nu planera för vad man kan göra för att förstärka förutsättningarna efter krisen. Vi har påbörjat en omstartskommission som mot slutet av sommaren kommer lägga fram viktiga reformförslag för att landet ska komma tillbaka starkare än tidigare”, säger Stefan Westerberg.