Verkstadsjätten ABB redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

Jämfört med föregående år steg vinsten. Utdelningen är på 0,80 schweizerfranc per aktie, oförändrat mot året innan.

Orderingången landade på 6 886 miljoner dollar (6 985), vilket är 1 procent högre än analytikerkonsensus.

Omsättningen sjönk 4,4 procent till 7 068 miljoner dollar (7 395). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 179.

Ebita-resultatet uppgick till 710 miljoner dollar (584), väntat 714, med en ebita-marginal på 10,0 procent (7,9).

Rörelseresultatet blev 648 miljoner dollar (275), väntat rörelseresultat var 392. Rörelsemarginalen var 9,2 procent (3,7).

Resultatet före skatt var 627 miljoner dollar (226), analytikerkonsensus 328.

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 325 miljoner dollar (317), analytikerkonsensus 272.

Resultat per aktie hamnade på 0,15 dollar (0,15).

Bolaget föreslår en oförändrad utdelning på 0,80 schweizerfranc per aktie (0,80).

Makroekonomiska indikatorer pekar på en svagare tillväxt i Europa och USA medan Kinas stabiliserande trend kan vara på väg att påverkas av coronavirusets utbrott, skriver bolaget.

ABB:s slutmarknader visar en motståndskraft men det råder dock motvind på vissa marknader, däribland fordonsindustrin.

Valutaförändringar förväntas fortsätta att påverka bolagets resultat.

ABB, MUSD Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Orderingång 6 886 6 816 1,0% 6 985 -1,4%
Nettoomsättning 7 068 7 179 -1,5% 7 395 -4,4%
EBITA 710 714 -0,6% 584 21,6%
EBITA-marginal 10,0% 9,9% 7,9%
Rörelseresultat 648 392 65,3% 275 135,6%
Rörelsemarginal 9,2% 5,5% 3,7%
Resultat före skatt 627 328 91,2% 226 177,4%
Nettoresultat 325 272 19,5% 317 2,5%
Resultat per aktie, USD 0,15 0,15 0,0%

Konsensusdata från Factset