Verkstadsbolaget Volvo redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt bättre än väntat i den tidigarelagda kvartalsrapporten, som egentligen skulle släppas den 20 oktober. Volvo-aktien är upp över två procent i inledningen av handeln på Stockholmsbörsen.

Omsättningen sjönk 22,2 procent till 76 852 miljoner kronor (98 723). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 79 048.

Rörelseresultatet blev 7 508 miljoner kronor (10 885), väntat rörelseresultat var 5 958. Rörelsemarginalen var 9,8 procent (11,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 7 217 miljoner kronor (10 885), väntat var 5 659, med en justerad rörelsemarginal på 9,4 procent (11,0).

Resultatet före skatt var 7 640 miljoner kronor (10 129).

Resultatet efter skatt blev 5 903 miljoner kronor (7 549).

Resultat per aktie hamnade på 2,81 kronor (3,67).

ANNONS
ANNONS

Operativt kassaflöde positivt

Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten var positivt med 11 712 miljoner kronor (1 831).

Orderingången på lastbilar uppgick till 57 530 stycken (35 726). Leveranserna var 37 709 (52 357). Orderingången på anläggningsmaskiner var 20 848 stycken (14 885). Leveranserna av anläggningsmaskiner var 19 774 stycken (16 460).

Volvos vd Martin Lundstedt säger att nyttjandet av lastbilar och maskiner successivt ökade under tredje kvartalet när covid-19-restriktionerna lättades.

”Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader. Detta ledde till en förbättrad framtidstro bland våra kunder, vilket återspeglas i ökad orderingång på lastbilar, motorer och anläggningsmaskiner samt en successivt förbättrad serviceaffär”, säger Volvo-chefen.

Den svaga orderingången under föregående kvartal påverkade dock koncernens nettoomsättning i tredje kvartalet, uppger han vidare.

Så ser bolagets marknadsprognoser ut

För 2020 spås den tunga lastbilsmarknaden i Europa uppgå till 225 000 lastbilar, vilket innebär en minskning med 30 procent mot 2019. Nästa år ses en marknad på 240 000 lastbilar.

ANNONS
ANNONS

I Nordamerika spås tunga lastbilsmarknaden gå ned 35 procent till 220 000 lastbilar 2020. Nästa år ses en marknad på 250 000 lastbilar.

I Kina spås en ökning på tunga lastbilsmarknaden med 28 procent till 1 500 000 lastbilar. Nästa års spås nivån vara 1 310 000.

Gällande anläggningsmarknaden lämnas följande prognoser:

Europa: -20 till -10 procent i år, 0 till +10 procent nästa år
Nordamerika: -25 till -15 procent i år, 0 till +10 procent nästa år
Kina: +20 till +30 procent i år, -15 till -5 procent nästa år