Resejätten TUI redovisar minskande omsättning och en kraftig förlust i det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

ANNONS

Omsättningen rasade 98,5 procent till 71,8 miljoner euro (4 745).

Bruttovinsten blev -911,9 miljoner euro (225,8).

Det underliggande rörelseresultatet blev -1 100 miljoner euro (102,3).

Resultatet efter skatt blev -1 452,7 miljoner euro (48,5).

TUI uppger att att 55 av bolagets hotell, motsvarande 15 procent av den totala portföljen, återöppnades under kvartalet. Hotellvolymerna är fortfarande signifikant lägre än vanliga sommarnivåer men efterfrågan har börjat visa goda tecken i samband med att verksamheten återupptas.

Vidare har bolaget under veckan säkrat en finansiering på 1,2 miljarder dollar från den tyska staten.

ANNONS
ANNONS

Framöver uppger TUI att man prioriterar att se en ökning i bokningar när konsumentförtroendet ökar och bolaget öppnar upp för fler resedestinationer.

TUI, MEUR Q3-2019/2020 Q3-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 71,8 4 745 -98,5%
Bruttoresultat -911,9 225,8
Bruttoresultatmarginal 4,8%
Rörelseresultat -1 100 102,3
Rörelsemarginal 2,2%
Nettoresultat -1 452,7 48,5