Verkstadsbolaget Trelleborg redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

Omsättningen uppgick till 9 361 miljoner kronor (8 786), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 9 325.

Rörelseresultatet blev 1 203 miljoner kronor (1 261), väntat rörelseresultat var 1 272. Rörelsemarginalen var 12,9 procent (14,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 321 miljoner kronor (1 293), med en justerad rörelsemarginal på 14,1 procent (14,7).

ANNONS
ANNONS

Resultatet före skatt var 1 092 miljoner kronor (1 191).

Resultatet efter skatt blev 806 miljoner kronor (897).

Trelleborg, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 9 361 9 325 0,4% 8 786
Rörelseresultat 1 203 1 272 -5,4% 1 261
Rörelsemarginal 12,9% 13,6% 14,4%
Rörelseresultat, justerat 1 321 1 293
Rörelsemarginal, justerad 14,1% 14,7%
Resultat före skatt 1 092 1 191
Nettoresultat 806 897
Resultat per aktie, kronor 3,31

Konsensusdata från Factset