Hotelloperatören Scandic Hotels redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

ANNONS

Bolaget rapporterar högre vinst och ett rekordkvartal enligt vd:n Jens Mathiesen.

”Förbättrad försäljningstillväxt i kombination med ökad kostnadseffektivitet innebär att vi kan redovisa vårt bästa kvartalsresultat någonsin”, fastslår han i rapporten.

Omsättningen uppgick till 5.195 miljoner kronor (4.874), främst drivet av en god efterfrågan samt fler rum i drift.

Rörelseresultatet blev 799 miljoner kronor (513). Rörelsemarginalen var 15,4 procent (10,5).

”Vi förväntar oss relativt stabila marknadsförhållanden under det fjärde kvartalet med en nettoomsättningstillväxt för jämförbara enheter på noll till en procent. Därutöver bedöms fler rum i drift bidra med två procent till nettoomsättningen”, skriver vd vidare.

ANNONS
ANNONS
Scandic Hotels, Mkr Q3-2019 Q3-2018
Nettoomsättning 5 195 4 874
Rörelseresultat 799 513
Rörelsemarginal 15,4% 10,5%
Resultat före skatt 491 470
Nettoresultat 387 396
Resultat per aktie, kronor 3,76 3,83

 

Vid 11:20-tiden på torsdagen var Scandics aktie upp drygt 8,4 procent på Stockholmsbörsen.