Klädkedjan Retail and Brands (RNB) redovisar viss ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 511,3 miljoner kronor (509,5), en ökning med 0,4 procent mot föregående år.

Jämförbar försäljning för alla länder i koncernen sjönk 1,1 procent. I Sverige var den jämförbara försäljningen ned 0,4 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång på 4,8 procent.

Bruttovinsten blev 267,0 miljoner kronor (266,4), med en bruttovinstmarginal på 52,2 procent (52,3).

Rörelseresultatet blev -16,9 miljoner kronor (5,6).

Justerat rörelseresultat utföll på -10 miljoner kronor (6).

Resultatet före skatt var -25,1 miljoner kronor (3,2).

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev -26,9 miljoner kronor (3,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,79 kronor (0,09).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 18 miljoner kronor (3).

”Readriven försäljning fortsatte att pressa bruttomarginalerna och därmed resultatet. Omstruktureringsarbetet är i full fart och tidig höst blir ägarförändringar en möjlighet”, summerar bolaget.

E-handeln fortsätter att öka och växte i kvartalet med 20 procent och stod för nära 9 procent av koncernens totala försäljning i kvartalet. Under det senaste året har e-handeln R12 ökat med nära 46 procent och uppgick till drygt 9 procent av koncernens totala försäljning, skriver bolaget.

RNB, Mkr Q3-2018/2019 Q3-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 511,3 509,5 0,4%
Bruttovinst 267,0 266,4 0,2%
Bruttovinstmarginal 52,2% 52,3%
Rörelseresultat -16,9 5,6
Rörelsemarginal 1,1%
Rörelseresultat, justerat -10 6
Rörelsemarginal, justerad 1,2%
Resultat före skatt -25,1 3,2
Nettoresultat -26,9 3,0
Resultat per aktie, kronor -0,79 0,09
Kassaflöde från löpande verksamhet 18 3 500,0%