Skogs- och trädgårdsproduktföretaget Husqvarna sålde mindre än väntat i det andra kvartalet. Resultatet var 2 procent sämre än väntat.

Omsättningen uppgick till 13 789 miljoner kronor (14 270), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 14 634.

Rörelseresultatet blev 2 125 miljoner kronor (1 925), väntat rörelseresultat var 2 161. Rörelsemarginalen var 15,4 procent (13,5).

Resultatet före skatt var 1 972 miljoner kronor (1 795), analytikerkonsensus 2 013.

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 1 506 miljoner kronor (1 380), analytikerkonsensus 1 548.

Resultat per aktie hamnade på 2,63 kronor (2,41).

Husqvarna, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 13 789 14 634 -5,8% 14 270
Rörelseresultat 2 125 2 161 -1,7% 1 925
Rörelsemarginal 15,4% 14,8% 13,5%
Resultat före skatt 1 972 2 013 -2,0% 1 795
Nettoresultat 1 506 1 548 -2,7% 1 380
Resultat per aktie, kronor 2,63 2,41

Konsensusdata från Factset