Medicinteknikbolaget Getinge redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Aktien rusar på börsen.

I skrivande stund är Getinge upp 18 procent på Stockholmsbörsen.

Jämfört med föregående år steg vinsten och bolaget upprepar sin prognos för helåret.

Omsättningen uppgick till 6 236 miljoner kronor (5 683), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 065.

Rörelseresultatet blev 433 miljoner kronor (-1 736), väntat rörelseresultat var 359. Rörelsemarginalen var 6,9 procent.

Orderingången landade på 6 678 miljoner kronor (6 173), vilket är 2 procent högre än analytikerkonsensus.

ANNONS
ANNONS

Utsikterna för helåret ligger fast och den organiska omsättningstillväxten bedöms uppgå till 2-4 procent.

”Getinges bedömning är att den underliggande efterfrågan fortsätter att vara god, vilket även gäller för säljregionen Americas och affärsområdet Surgical Workflows, som visar en lägre orderingång i det tredje kvartalet”, skriver bolaget i rapporten.

Vad gäller bolagets arbete med att åtgärda produktionsenheterna i Fairfield och Mahwah, som fick varningsbrev från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA hösten 2018 och början av 2019, löper enligt plan.

Därtill arbetar bolaget med förlikningsavtalet med FDA som ingicks i februari 2015 som ursprungligen gällde fyra produktionsenheter i USA och Tyskland. I de två amerikanska produktionsenheterna har korrigeringar genomförts och i Hechingen förväntas arbetet pågå in i 2021.

Getinge, Mkr Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Orderingång 6 678 6 573 1,6% 6 173
Nettoomsättning 6 236 6 065 2,8% 5 683
Rörelseresultat 433 359 20,6% -1 736
Rörelsemarginal 6,9% 5,9%
Resultat före skatt 315 -1 777
Nettoresultat 218 187 16,6% -1 444
Resultat per aktie, kronor 0,76 -5,34

Konsensusdata från Factset