Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var bättre än väntat.

Omsättningen uppgick till 54,8 miljarder kronor (49,8), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 53,5.

Rörelseresultatet blev 3,7 miljarder kronor (0,2), väntat rörelseresultat var 3,3. Rörelsemarginalen var 6,8 procent (0,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 3,9 miljarder kronor (2,0), väntat var 4,4, med en justerad rörelsemarginal på 7,1 procent (4,0).

Resultatet efter skatt blev 1,8 miljarder kronor (-1,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,51 kronor (-0,58).

ANNONS
ANNONS

”Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent under kvartalet, främst driven av försäljning i Nordamerika och Nordostasien. Vi har starkt momentum i vår 5G-verksamhet med både nya avtal, nya kommersiella lanseringar och driftsatta nät. Hittills har vi tillhandahållit lösningar för nästan två tredjedelar av alla kommersiellt lanserade 5G-nät”, skriver vd Börje Ekholm i rapporten.

Networks växte organiskt med 11 procent under perioden.

Ericsson-chefen skriver också att tillväxten ökar inom 5G.

Bruttomarginalen var oförändrad. Networks förbättrades medan Digital Services och Managed Services minskade sina marginaler.

När det gäller de amerikanska myndigheternas undersökning av Ericsson har Ekholm egentligen något nytt att presentera.

ANNONS
ANNONS

”Vi har inte möjlighet att uppskatta hur länge de kommer att fortsätta. Eftersom detta är ett pågående ärende kan vi inte heller lämna några detaljer. Det är dock vår nuvarande bedömning att ärendenas lösning kommer att resultera i betydande monetära och andra åtgärder. Omfattningen och effekterna av dessa kan i nuläget inte uppskattas eller säkerställas på ett tillförlitligt sätt”, skriver han i sitt vd-ord.

Ericsson, mdkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 54,8 53,5 2,4% 49,8
Rörelseresultat 3,7 3,3 12,1% 0,2
Rörelsemarginal 6,8% 6,2% 0,4%
Rörelseresultat, justerat 3,9 4,4 -11,4% 2,0
Rörelsemarginal, justerad 7,1% 8,2% 4,0%
Nettoresultat 1,8 -1,8
Resultat per aktie, kronor 0,51 -0,58

Konsensusdata från Factset