Dagens PS

Telia ökar omsättning

Finwire
Finwire
Uppdaterad: 20 apr. 2018Publicerad: 20 apr. 2018

Teleoperatören Telia redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar minskad rörelsevinst som var något lägre än väntat. Den justerade ebitda-vinsten var dock högre än väntat.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Omsättningen uppgick till 19 852 miljoner kronor (19 227), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 19 471. Den organiska försäljningstillväxten var 0,2 procent. I föregående period var nivån -0,3 procent.

Justerad ebitda-vinst blev 6 495 miljoner kronor (6 049), väntat 6 337 miljoner.

Rörelseresultatet blev 3 398 miljoner kronor (3 542). Rörelsemarginalen var 17,1 procent (18,4).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 3 588 miljoner kronor (3 706), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 18,1 procent (19,3).

Resultatet före skatt var 2 940 miljoner kronor (3 019), analytikerkonsensus 3 054.

Resultatet efter skatt, kvarvarande verksamhet, blev 2 346 miljoner kronor (2 456).

Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet, hamnade på 0,53 kronor (0,56).

Fritt kassaflöde uppgick till 4 383 miljoner kronor under kvartalet (4 087).

ANNONS

Bolaget justerar utsikterna avseende kassaflödet:

“Fritt kassaflöde i kvarvarande verksamhet exklusive licenser och utdelningar från intressebolag, förväntas bli högre (tidigare spåddes på ungefär samma nivå) som 2017 års nivå (9,7 miljarder kronor). Detta operationella fria kassaflöde tillsammans med beslutade utdelningar från intressebolag bör täcka en utdelning på omkring 2017 års nivå.

Justerad EBITDA i kvarvarande verksamhet, baserat på nuvarande struktur, i lokal valuta, exklusive framtida förvärv och avyttringar, förväntas vara i linje med eller något högre än 2017 års nivå (25,4 miljarder), vilket är en upprepning.

Telia, MkrQ1-2018KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2017
Nettoomsättning19 85219 4712,0%19 227
Rörelseresultat3 3983 542
Rörelsemarginal17,1%18,4%
Rörelseresultat, ex eo3 5883 706
Rörelsemarginal, ex eo18,1%19,3%
Resultat före skatt2 9403 054-3,7%3 019
Nettoresultat2 3462 456
Resultat per aktie, kronor0,530,56
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS