Modebolaget MQ uppger att utbrottet med coronaviruset påverkar koncernen negativt. Initialt handlade det främst om smärre förseningar i leverantörsledet från Asien men efter några veckor övergick det snarare till en betydande påverkan på konsumtionsbeteendet i Sverige.

”Fortfarande är påverkan från COVID-19 på marknaden något vi ännu inte kan överblicka men vidtagna åtgärder för att minska smittspridningen i kombination med en osäker makroekonomi och fallande börser världen över har minskat antalet besökare och därmed försäljningen i våra fysiska butiker betydligt. Omfattningen av denna påverkan är i nuläget inte möjlig att uppskatta, men utbrottet kan komma att ha väsentligt negativ finansiell påverkan på MQs verksamhet”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

MQ har initierat åtgärder för att minimera de negativa effekterna och möta den lägre efterfrågan. Inom e-handel ser MQ i stället en tydlig tillväxt och bolaget har infört fri frakt och retur.

Bolaget uppger sig också ha en dialog med samtliga fastighetsägare gällande hyresnivåerna.