Nöjesparken Liseberg rapporterar för 2020 sitt sämsta år någonsin under sin 97-åriga historia.

På grund av pandemin infördes ett näringsförbud som drabbade nöjesparkerna hårt. För Liseberg innebar detta en omsättningsförlust på 1,26 miljarder kronor (tapp på 97 procent) och ett minusresultat på 553 miljoner kronor före skatt (vinst på 199 miljoner kronor 2019). Den egna soliditeten faller från 60 procent till 34 procent.

Liseberg har fått stöd från staten men det står för endast åtta procent av förlusten.

ANNONS
ANNONS

”Liseberg kommer ta sig genom krisen. Bolaget har en i grunden stark finansiell ställning, men det är olyckligt att en trubbig lagstiftning och icke-fungerande stödåtgärder får så stora konsekvenser, inte bara för Liseberg, utan för en hel bransch”, säger Christer Holmgren, ordförande i Lisebergs styrelse.