Ericsson minskar omsättning men ökar rörelseresultat

Uppdaterad: 20 apr. 2018Publicerad: 20 apr. 2018

Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bjässen vänder till positivt rörelseresultat om siffrorna justeras.

ANNONS
ANNONS

Omsättningen uppgick till 43,4 miljarder kronor (47,8), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 43,6.

Försäljningen justerad för valutaeffekter minskade med 2 procent jämfört med samma kvartal föregående år, med minskade intäkter i marknadsområdena Nordostasien samt Sydostasien, Oceanien och Indien. Övriga marknadsområden visade tillväxt.

Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 35,9 procent (18,7). I föregående period var den justerade bruttomarginalen 29,9 procent. Väntad justerad bruttomarginal var 32,7 procent.

Rörelseresultatet blev -0,3 miljarder kronor (-11,3).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 0,9 miljarder kronor (-9,5), väntat var -0,8, med en rörelsemarginal på 2,1 procent.

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljarder kronor (-10), analytikerkonsensus -2,0.

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (-3,08).

Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas minska med 2 procent för helåret 2018, vilket är en upprepning. Ericsson upprepar också att marknaden under helåret förväntas minska i Kina på grund av minskade LTE-investeringar, samtidigt som det finns positivt momentum i Nordamerika. Ericsson spår också en genomsnittlig årlig tillväxttakt 2018-2022 om 2 procent för marknaden.

Telekombjässen upprepar att omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till 5 till 7 miljarder.

Ericsson, mdkrQ1-2018KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2017
Nettoomsättning43,443,6-0,5%47,8
Rörelseresultat-0,3-11,3
Rörelseresultat, ex eo0,9-0,8-9,5
Rörelsemarginal, ex eo2,1%
Nettoresultat-0,7-2,0-10
Resultat per aktie, kronor-0,25-3,08
ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS