Hemfixarkedjan Clas Ohlsons försäljning i Norden sjönk i mars med 15 procent till 496 miljoner kronor, en organisk tillväxt med -11 procent. Den totala försäljningen sjönk med 17 procent till 502 miljoner kronor (605), vilket innebar en organisk tillväxt om -13 procent.

ANNONS

Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta minskade med 11 procent.

Försäljningen online ökade samtidigt med 50 procent till 48 miljoner kronor (32).

”Vi är fortsatt mycket ödmjuka inför den tid vi har framför oss och det är för tidigt att dra slutsatser om vilken påverkan covid-19 kommer att få på vårt resultat framöver. Jag vill betona att Clas Ohlson möter dessa utmaningar utifrån en finansiell styrkeposition och med en strategi som är anpassad både till förändrade köpbeteenden och ett tufft marknadsklimat. Vi är snabbfotade när det gäller att anpassa verksamheten till rådande förhållanden. Givet att rådande yttre förutsättningar inte förändras kvarstår vår målsättning att nå en rörelsemarginal på 4-6 procent under innevarande verksamhetsår 2019/20”, säger vd Lotta Lyrå.

ANNONS
ANNONS