Flygbolaget Norwegian redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Det går i linje med en finansiell uppdatering som bolaget gjorde i mars tidigare i år.

Omsättningen uppgick till 6 992,7 miljoner norska kronor (5 255,5), en ökning med 33 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -2 226,4 miljoner norska kronor (-1 702). Ebitda landade på -1 890,6 miljoner norska kronor (-1 337,8).

Resultatet före skatt var -515 miljoner norska kronor (-1 848,2).

Resultatet efter skatt blev -46,2 miljoner norska kronor (-1 491,5).

Resultat per aktie hamnade på -1,3 norska kronor (-41,5).

I mars spådde bolaget att intäkterna skulle landa på 7,1 miljarder norska kronor (5,4) och att rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, väntas bli -2 miljarder (-1,3). Rörelseresultatet bedömdes bli -2,3 miljarder norska kronor (-1,7) och resultatet före skatt -2,6 miljarder (-1,8).

ANNONS
ANNONS

Bolaget skriver att förhandsbokningar har varit tillfredsställande i inledningen av det andra kvartalet.

Produktionstillväxten, mätt enligt ASK, väntas vara 40 procent för 2018. Tillväxten fördelat per kvartal väntas vara 36, 48, 37 och 41 procent. Efter oväntat höga bränslekostnader höjer Norwegian prognosen för enhetskostnaden som nu väntas bli 0,415-0,420, från tidigare guidning som var 0,405-0,410 norska kronor.

Dina pengar i Expressen skriver i dag om spekulationerna att British Airways kan komma att bli det hårt ansatta flygbolagets räddning.

I ett pressmeddelande som tidningen refererar uppger Norwegian att uppåt 140 flygplan måste avyttras ”inklusive framtida beställningar genom utfasning av äldre plan samt möjlig försäljning eller överföring till eget leasingbolag”.

Så här säger Norwegians koncernchef Bjørn Kjos – enligt Dina pengar – om det prekära läge som flygbolaget befinner sig i:

”Norwegian har haft en stark tillväxt under lång tid som når sin kulmen under andra kvartalet i år. Tillskottet av kapital stärker konkurrenskraften och skyddar existerande och framtida investeringar i en marknad som präglas av höga oljepriser och fluktuerande valutakurser.”

Norwegian, MNOK Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 6 992,7 5 255,5 33,1%
Rörelseresultat -2 226,4 -1 702
Resultat före skatt -515 -1 848,2
Nettoresultat -46,2 -1 491,5
Resultat per aktie, NOK -1,3 -41,5