Trafiken vid statliga flygplatsoperatören Swedavias tio flygplatser i Sverige kollapsade fullständigt i april.

Nedgången blev hela 98 procent till 63 000 resenärer, jämfört med 3,2 miljoner under april 2019. Coronaviruset påverkade månaden fullt ut.

”Tillgängligheten i Sverige är fortsatt starkt begränsad såväl inom landet som till och från resten av världen. Även om vi nu ser tidiga tecken på att ekonomier öppnar upp och att flygbolag planerar för att återuppta en viss trafik, så är osäkerheten om marknadsläget och när restriktioner kan upphävas fortfarande mycket stor. Vi räknar därför inte med att flygtrafiken återhämtar sig i någon större utsträckning under de närmaste månaderna. Därtill finns en betydande osäkerhet om vilka de strukturella konsekvenserna på morgondagens flygmarknad blir”, säger Jonas Abrahamsson vd på Swedavia.

Antalet utrikes- och inrikesresenärer var 37 500 respektive 25 500 passagerare, en minskning med drygt 98 procent.

Antalet resenärer vid Stockholm Arlanda Airport backade med 98 procent och Göteborg Landvetter med 99 procent.

ANNONS
ANNONS

Två av flygplatserna, Bromma Stockholm Airport och Ronneby Airport, saknade reguljär flygtrafik under månaden.