Läkemedelsjätten Astra Zeneca redovisar ett justerat resultat per aktie för på 0,96 dollar för kvartal två. Det är 2,8 procent högre än konsensprognosen. Omsättningen ligger i linje med förväntningarna. 

ANNONS

Företagets helårsprognosen står oförändrad jämfört med tidigare prognos..

Omsättningen steg 7,8 procent till 6 275 miljoner dollar (5 823). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 6 276.

Resultat per aktie hamnade på 0,58 dollar (0,09), vilket är 17,4 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,494. Justerat resultat per aktie blev 0,96 dollar (0,73), vilket är 2,8 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,934.

Bolagets vd Pascal Soriot skriver i en kommentar att man väntar sig fortsätta variationer i kvartalsperformance. Samtidigt är man säkra på sin strategi inför framtiden.

Finansiell guidance är oförändrad. Intäkterna väntas öka med högt ensiffrigt till lågt dubbelsiffrigt. Detta samtidigt som vinsten per aktie väntas öka med medelhöga till högt inom tonårsintervallet.

ANNONS
ANNONS

 

Astra Zeneca, MUSD Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 6 275 6 276 -0,0% 5 823 7,8%
Rörelseresultat, justerat 1 711 1 361
Rörelsemarginal, justerad 27,3% 23,4%
Resultat per aktie, USD 0,58 0,494 17,4% 0,09 544,4%
Resultat per aktie, justerat 0,96 0,934 2,8% 0,73 31,5%