Tjänstepensionsbolaget Alecta har beslutat att bolagisera den svenska fastighetsverksamheten och har därför bildat det helägda dotterbolaget Alecta Fastigheter. Vd för Alecta Fastigheter blir Lena Boberg, som i dag är vd för ICA Fastigheter.

Det nya bolaget kommer initialt att äga och förvalta fastigheter till ett värde av 45 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmedelande.

ANNONS
ANNONS

Bolagiseringen är en process som sker över en period på 18 månader. Efter denna period kommer Alecta Fastigheter att återta större delen av fastighetsförvaltningen från de externa aktörer som idag förvaltar fastigheterna.

Alecta Fastigheter kommer att nyanställa ett större antal personer och ha en styrelse med både interna och externa ledamöter. Axel Brändström, chef för reala tillgångar på Alecta kommer att bli styrelseordförande.