Dagens PS

PExA: Aktie och bolagsfakta

PExA
PExAs logotyp. (Foto: PExA)

PExA är ett svenskt medicinteknikföretag som är specialiserat på utveckling och tillverkning av forskningsinstrument för studier av luftvägssjukdomar såsom astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Kursgraf PExA

ANNONS
ANNONS

Historien bakom PExA började år 2004 när professor Anna-Carin Olin började undersöka arbetare som hade utvecklat luftvägsbesvär efter exponering för olika luftvägsirriterande ämnen. Genom forskning och innovation vid Sahlgrenska akademin växte PExA fram 2014 och blivit ett ledande företag inom sitt område.

Teknisk analys PExA

Teknisk analys fokuserar på rörelser i aktiehandeln för att avgöra om en aktie är köpvärd eller inte.

Läs mer om teknisk analys här.

PExAs produktutbud

Bolagets produkt möjliggör insamling av mikroskopiska partiklar från de små luftvägarna genom en enkel och icke-invasiv metod. Dessa partiklar fungerar som potentiella biomarkörer för sjukdomar i luftvägarna.

Genom att analysera partiklarnas sammansättning kan forskarna identifiera kemiska förändringar och utveckla bättre diagnos- och behandlingsmetoder för luftvägssjukdomar. 

Denna procces är möjlig genom deras produkter PExA 1.0 och 2.0. Utöver dessa produkter erbjduer även företaget tillbehör, support och analys. 

PExA’s produkter riktar sig till lungforskare och kliniker över hela världen som är engagerade i att förbättra vården och behandlingen av luftvägssjukdomar. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.

Du kan läsa mer om dem här.

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS