Dagens PS

OncoZenge: Aktie och bolagsfakta

OncoZenge är ett ledande svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla innovativa behandlingar för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta till följd av strålbehandling och kemoterapi i samband med cancer. Bolaget grundades 2020 och sitt huvudkontor i Bromma. 

Kursgraf OncoZenge

ANNONS
ANNONS

Bolaget är baserad på forskning utförd vid Hvidovre sjukhus i Köpenhamn. År 2014 förvärvade Moberg Pharma AB de globala rättigheterna till BupiZenge® från Oracain ApS, en patentsökt topikal formulering för smärtlindring i munhåla och svalg. År 2017 publicerades positiva resultat från en fas II-studie. Med lovande studieresultat bildades OncoZenge AB under 2020, och i februari 2021 noterades företaget på Nasdaq First North med avsikten att ta BupiZenge® vidare till registreringsgrundande kliniska studier.

Med en vision att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter har OncoZenge utvecklat en lovande produkt kandidat, BupiZenge, som har genomgått framgångsrika fas 2-studier och nu befinner sig i den fortsatta utvecklingsfasen inför ansökan om regulatoriska marknadsgodkännanden och kommersialisering.

Bupizenge® är en ny formulering av bupivakain i pastillerform för behandling av ont i mun och svalg. Även om den primära indikationen är smärta orsakad av oral mukosit, har kliniska resultat visat utmärkt effekt vid behandling av andra smärtsamma orala sjukdomar och orala procedurer. Fas 2 avslutades framgångsrikt enligt företaget med betydande smärtlindring jämfört med befintlig behandling.  

Nyckelpersoner i företaget är vd:n Paul de Potocki och ordförande Anna Ljung. 

Läs mer på deras hemsida här: https://oncozenge.se/

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS