Dagens PS

Nordic Asia Investment Group 1987 B: Aktie och bolagsfakta

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (Nordic Asia) är ett svenskt investmentbolag som inriktar sig på långsiktiga investeringar i marknadsledande kinesiska bolag med exponering mot den växande inhemska konsumentmarknaden i Kina.

Kursgraf Nordic Asia Investment Group 1987 B

ANNONS
ANNONS

Bolaget har en portfölj med ett tjugotal börsnoterade företag och fokuserar på tre utvalda teman, inklusive skiftet mot 5G och förnybar energi, handelsplattformar och lokala varumärken.

Under 2022 uppgick Nordic Asias substansvärde till 233 054 tkr med en substansvärde per stamaktie på 6,78 kr. Bolaget strävar efter att skapa en årlig avkastning överstigande 15% med en låg korrelation till den svenska börsen över tid.

De finansiella målen inkluderar att dela ut minst 50% av utdelningarna som erhålls från portföljbolagen och att förvaltningskostnaderna som andel av substansvärdet inte ska överstiga 1,50%.

Nordic Asias portfölj är diversifierad över olika sektorer, med betydande innehav inom områden som mobiltelefoni, effektivitet, underhållning och e-handel, mode, mat och dryck, samt hälsa.

Bolaget har etablerat nära partnerskap med sina portföljbolag och strävar efter att vara bland de första till marknaden, vilket ger dem en konkurrensfördel i den kinesiska marknaden. 

Med en stark portfölj av kinesiska marknadsledande företag och en dedikerad strategi för långsiktiga investeringar fortsätter Nordic Asia Investment Group att positionera sig som en betydande aktör inom investeringssektorn.

Läs mer på företagets hemsida: nordicasiagroup.com

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS