XP Chemistries meddelar i ett pressmeddelande att teckningsperioden i emissionen inför bolagets börsnotering på Nasdaq First North Growth Market nu har avslutats. Erbjudandet övertecknades kraftigt, meddelar bolaget.

ANNONS

Bolaget tillförs 35,1 MSEK i emissionslikvid, varav cirka 4,66 MSEK avser kvittning av lån, före emissionskostnader.

XP Chemistries producerar ämnet kapsaicin, den heta molekylen i chilifrukter, genom en unik process från skogsbaserade råvaror.

”Vi är väldigt glada med att befintliga och nya aktieägare visat ett starkt förtroende samt att vi genom emissionen nu har de finansiella medel vi behöver för att genomföra bolagets affärsplan så att vi kan ta vara på en stark efterfrågan och stor tillväxtmöjlighet”, säger XP Chemistries vd Erik Nelsson i ett pressmeddelande.

”Noteringen av XP Chemistries är resultatet av ett hårt och engagerat arbete under många år av bolagets grundare, styrelse och medarbetare. Jag vill även passa på att tacka bolagets rådgivare för deras arbete.”

Handel i bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market avses inledas den 29 oktober 2021.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Potentiell miljardmarknad för patenterad metod [Dagens PS]