Verkstadsbolaget Volvo redovisar ett justerat rörelseresultat som är högre än väntat i kvartal två. Omsättning motsvarar förväntningarna, medan vinsten sjunker. Vd Martin Lundstedt beskriver ett antal åtgärder bolaget genomfört för att möta coronakrisen. 

ANNONS

Omsättningen sjönk 39,3 procent till 73 227 miljoner kronor (120 694). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 72 426.

Rörelseresultatet blev 388 miljoner kronor (15 105).

Rörelseresultatet i Q2 belastas av omstruktureringskostnader på 3 200 miljoner relaterade till tidigare offentliggjorda kostnadsbesparande åtgärder, vilka förväntas ge årliga besparingar i
samma storleksordning med huvuddelen av effekten under det första halvåret 2021.

Justerat rörelseresultat utföll på 3 272 miljoner kronor (15 105), väntat var -153, med en justerad rörelsemarginal på 4,5 procent (12,5).

Resultatet efter skatt blev 44 miljoner kronor (11 352), analytikerkonsensus -811.

Orderingången på lastbilar uppgick till 26 507 stycken (47 821). Leveranserna var 28 033 (65 237). Orderingången på anläggningsmaskiner var 26 706 stycken (24 085). Leveranserna av anläggningsmaskiner var 29 084 stycken (26 888).

ANNONS
ANNONS

Permitteringar och lönesänkningar


Volvos vd Martin Lundstedt uppger att covid-19 haft en betydande inverkan på kvartalets försäljning och resultat.

”Efter att ha stått stilla i april återstartades produktionen gradvis i maj och går för närvarande bra tack vare stora ansträngningar från våra kollegor och leverantörer. Vi vidtog också kraftfulla åtgärder för att minska aktiviteter och kostnader, inklusive lönesänkningar, tillfälliga permitteringar som en del av statliga program och en minskning av köpta tjänster”, förklarar Lundstedt.

Volvo, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 73 227 72 426 1,1% 120 694 -39,3%
Rörelseresultat 388 15 105 -97,4%
Rörelsemarginal 0,5% 12,5%
Rörelseresultat, justerat 3 272 -153 15 105 -78,3%
Rörelsemarginal, justerad 4,5% 12,5%
Nettoresultat 44 -811 11 352 -99,6%